Yds-Yökdil ve Ydt için Gramer Öğren

Akademik Sınav İngilizce'si Öğren!

Akademik Sınav Ä°ngilizce’si Öğren!


Online course description :

  • Bu kurs, katılımcıları ülkemizde yapılan lisans üstü eÄŸitimler için gerekli YDS, YÖKDÄ°L sınavlarına hazırlanan ara sınıf ve üniversite mezunu öğrencileri ile 12. sınıftan mezun liselerin dil bölümü öğrencilerinin katıldığı YDT (YKS-DÄ°L) sınavlarında baÅŸarılı olmalarını saÄŸlamak amacıyla hazırlanmış pratik gramer bilgisi konularını içermektedir.

  • Günlük hayatta da bu sınavlara öğrenciler hazırlayan ve onlara danışmanlık eden Ä°ngilizce Öğretmeni Serkan CoÅŸkun tarafından özenle hazırlanan eÄŸitimlerde temel amaç öğrencilerimize Ä°ngilizce’yi sevdirmek ve onların kafasını karıştırmadan dil bilgisi konularını açık-seçik kavratmaktır.

  • EÄŸitim içeriÄŸinde beyaz tahta ve kalem kullanılarak öğrencilerimizin alışık olduÄŸu sınıf atmosferi sunulmuÅŸ, gramer konuları kolaydan zora doÄŸru daha önce birçok öğrenciyle birlikte bire-bir uygulanan anlatım ÅŸekliyle anlaşılır ve sade ÅŸekilde iÅŸlenerek, temelden detaya bilgi verilmiÅŸtir.

  • Ä°tinayla ve pratik biçimde hazırlanmış konu anlatım metinleri ve pekiÅŸtirme egzersizleriyle, katılımcıların öğrendiklerini pratik yapma; hazırlanan test çalışmalarıyla da karıştırılan dil bilgisi konularını birbirinden ayırt etmeleri hedeflenmektedir.

  • Sınavlarda çıkacak gramer konularının tek tek öğrenilmesi, bu konuların akılda kalacak örnek cümle sunumlarıyla anlatılması ile öğrencilerin her sınav döneminde takıldığı, karıştırdığı ve anlamadığı konuları tekrar gözden geçirmesine destek olunacaktır.

  • Derslerde referans gösterilecek konu baÄŸlantı atıfları ile püf noktası sayılabilecek örneklemeler, ilerleyen süreçte öğrenilecek kelimelerin fiil, sıfat, zarf, zamir, edat, baÄŸlaç, isim öbeÄŸi, sıfat öbeÄŸi ve zarf öbeÄŸi gibi kelime çeÅŸitleri arasında nasıl ayrıştırılacağı da öğrencilerin öğrenme yöntem ve stratejilerine uygun biçimde gösterilmektedir.

  • Özetle; bu ders paketimiz, yine devamı yayınlanacak olan pratik kelime çalıştırma ve soru teknikleri dersleri öncesinde öğrencilere ‘benim Ä°ngilizce temelim var’ cesaretini kazandıracaktır.


Free online course :

Udemy courses coupon codes are valid for maximum 1000 redemption only and might get redeemed in few hours.
If you enrolled in this course and you want to get a certificate. The certificate can be saved in the form you want, such as PDF, print it, or link it to your Linked-in profile.
Get Coupon Code
Share your love

Leave a Reply